Avtal digitala filer

 

 

Fotografen i Ängelholm

Carpe Sensus

Avtal vid köp av digitala filer gäller följande

 

Om inget annat avtalats levereras bilderna på CD.

Alla webbilder är lågupplösta med min logga i högra hörnet på bilden.

Lågupplösta bilder betyder att beställaren endast kan använda bilderna för webb. Bilderna kan inte förstoras, skrivas ut eller göras till fotoböcker. Man kan inte framkalla bilderna men gör beställaren ändå det så har fotografen inget ansvar för kvalité etc.

 

Vid högupplösta bilder gäller att du kan skriva ut dem till max 30*40 cm. Om inget annat anges, Framkallar beställaren själv fotografens bilder, har fotografen inget ansvar för kvalitén hos någon annan än hos fotografen. Du/ni kan framkalla hos mej, begär prislista.

 

 

Alla bilder är retuschade och levereras som de visades på bildvisningen

 

Beställaren får endast använda materialet i privat bruk. Vid användning på sociala medier (privata hemsida/facebooksida/blogg etc) ska fotografens namn framgå tydligt. De lågupplösta bilderna levereras alltid med logga på.

Om inget annat avtal får beställaren inte manipulera eller beskära materialet.

Eventuell offentlig/kommersiell publicering av tredje part (företagshemsida, tidning etc) måste först godkännas av fotografen som då kan kräva betalning för detta.